Wat zijn jullie huisregels?

Hieronder vind je onze huisregels:

 • Het is niet toegestaan om op vrijdag- en zaterdagavond de evenementenlocatie in en uit te lopen.
 • Bij het betreden van het festivalterrein geeft u toestemming aan de beveiliging om u te fouilleren
 • Het is verboden om het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd zal de toegang geweigerd worden.
 • Het is verboden om op het evenemententerrein drugs en/of lachgas voorhanden te hebben en/of te gebruiken. Indien dit wordt geconstateerd zal de toegang ontzegd worden.
 • Het is verboden om professionele apparatuur ter vervaardiging van beeld en/of geluidsfragmenten voor commerciële toepassingen mee te nemen op het evenemententerrein, zonder voorafgaande toestemming van de organisatie.
 • Het is verboden alcoholhoudende dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook (glaswerk, blik, plastic flessen etc.) mee te nemen naar het evenemententerrein op straffe van inbeslagname.
 • Het is verboden spuitbussen, vuurwerk, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het evenemententerrein op straffe van inbeslagname
 • Op verzoek van de beveiliging dan wel organisatie dienen bezoekers zich te identificeren. Indien geen geldige identificatie kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig identificatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën en/of foto’s zullen niet worden geaccepteerd. Bij fraude wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Stichting de Vrienden van Reurle dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
 • Op het evenemententerrein zal muziek met een hoog geluidsniveau worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die hierdoor kunnen optreden aan het gehoor.
 • Bij binnenkomst op het evenemententerrein zullen polsbandjes uitgedeeld worden naar leeftijd. Zonder polsbandje(18+) kan de bezoeker geen alcoholische drank kopen. Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals fraude met het polsbandje, wordt de bezoeker de toegang ontzegd en wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 • De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van het evenemententerrein.
 • Het is niet toegestaan eten- en drinkwaren die op het evenemententerrein zijn verkregen mee te nemen bij het verlaten van het evenemententerrein.
 • Het is niet toegestaan met meerdere personen tegelijkertijd één toiletcabine te betreden.
 • Wildplassen is verboden. Bij constatering zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd.
 • Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. Het is de organisatie toegestaan deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 • In alle tenten van de horeca, in alle toiletcabines en in alle andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod.
 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of aanwijzingen van de organisatie en/of beveiliging.

Festivalgangers die zich niet aan de regels kunnen houden en de veiligheid van anderen in gedrang brengen, worden onmiddellijk van het evenemententerrein verwijderd en wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegd.